Etkinlikler
GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi Konuk Konuşmacı: YÖK Başkanı (E) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya

Etkinlikler

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi
Konuk Konuşmacı:
YÖK Başkanı (E) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
10 Mart 2017

 

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi kapsamında, 10 Mart 2017 tarihinde, YÖK Başkanı (E) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Yükseköğretim Çalışma Grubu ile bir araya geldi. Konuşmasına “Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yükseköğretimi için Bir Yol Haritası” başlıklı çalışmasını özetleyerek başlayan Sayın Çetinsaya, Türkiye’de yükseköğretime dair geliştirilmesi gereken konuların, nicel büyümeden nitel büyümeye geçiş, uluslararasılaşma ve akademik açıdan yetkinleşme başlıkları altında toplanabileceğini belirtti. Prof. Çetinsaya, çalışmalarının ürünü olan istatistiklere dayanarak, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında kalitenin iyileştirilmesi için küresel faktörlerin dikkate alındığı bir uluslararasılaşma sürecinin gerekli olduğunu vurguladı. Prof. Çetinsaya, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.