GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

Dolaylı Diplomasi (Track-II) Çalışmaları

GİF Dolaylı Diplomasi (Track-II) Çalışmaları; başka bir ülke ile Türkiye arasındaki mevcut resmi diyaloğun sivil toplum seviyesine taşınması, ikili ilişkilere temas eden konuların derinlemesine ele alınarak dış politika süreçlerine ve kamu diplomasisine katkıda bulunulması amacıyla, muhatap ülkenin ileri gelenleriyle yürütülen temas ve istişare süreçleridir.

Dolaylı Diplomasi (Track-II) çalışmaları, başka bir ülkenin ileri gelenleriyle yürütülen, ikili ilişkilere ve küresel meselelere ortak bakışın değerlendirildiği temas ve istişare süreçleridir. Bu çalışmalarda amaç; iki ülke arasındaki resmi diyaloğun sivil toplum seviyesine taşınması, ikili ilişkilere temas eden konuları derinlemesine tartışarak dış politika süreçlerine ve kamu diplomasisine katkıda bulunmaktır. İlk aşamada güncel olaylar üzerinden tarafların öncelik ve çekincelerini anlamak hedeflenmektedir. Bu diyalog sayesinde uzun vadede iki ülke arasında daha bütüncül bir algıya ve sorunların çözümünde ortak bir dile sahip olunabileceği düşünülmektedir.

X