Podcast

Podcast

GİF Podcast Serisi

Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Dr. Paul Levin ile İsveç-Türkiye İlişkileri ve NATO’ya Katılım Süreçleri - 22 Haziran 2022
Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Balta ile Ukrayna İşgali Sonrası Dünya - 24 Mayıs 2022
İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üni. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Fuat Keyman ile 9 Mayıs Avrupa Günü’nün Yeni Anlamı - 9 Mayıs 2022
Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Profesörü Ahmet İçduygu ile Türkiye’deki Göç Dalgalarının Yansımaları - 27 Nisan 2022
DEVCO Eski Genel Müdürü Sayın Büyükelçi (E) Stefano Manservisi ile Avrupa’da Güncel Gelişmeler - 8 Nisan 2022
Büyükelçi (E) Fatih Ceylan ile NATO’nun Geleceği ve Türkiye’nin Bu Gelecekteki Yeri - 21 Mart 2022
Büyükelçi (E) Ali Bilge Cankorel ve Büyükelçi (E) Erdoğan İşcan ile Rusya-Ukrayna Savaşı - 11 Mart 2022
Prof. Dr. Feride Acar ile Pandemi Gölgesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - 7 Mart 2022

Medyascope Türkiye ve Avrupa 5.0 Serisi