GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

GİF İlter Türkmen Diplomasi Seminerleri

11-14 Şubat 2024.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2024, 23.59 (TSİ)

GİF İlter Türkmen Diplomasi Seminerleri, lisans son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerini, diplomasi alanında küresel meseleleri tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda uzman akademisyen ve uygulayıcılar ile bir araya getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Belirlenen temalar ile katılımcıların, hem bugünün hem de geleceğin küresel sorunlarına odaklanarak akademik yazın ve uygulama arasındaki farklılıkları uzmanların aktarımlarıyla kavramaları ve hızlı ve sürekli değişimin hakim olduğu konjonktürü de göz önünde bulundurarak toplum ve devlet yapılarıyla ilgili uzun vadedeki yapısal değişimleri analiz etmeleri amaçlanmaktadır.

GİF İlter Türkmen Diplomasi Seminerleri’nin bir önceki programının ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Programın Kapsamı

Program, lisans son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Dört gün sürecek olan program, bir dizi seminer ve simülasyon çalışmasından oluşmaktadır. Programın ilk bölümünde gerçekleşecek olan seminerler, bölgesel gelişmeler, küresel güç rekabetleri, uluslararası örgütler ve çok taraflı diplomasi temaları etrafında gerçekleşecektir. Bu temalar altında, Avrupa Birliği’nden Orta Doğu’ya iklim diplomasisinden NATO’ya kadar birçok alt başlık, alanlarında uzman diplomatlar ve akademisyenler tarafından ele alınacak ve kariyer yollarının başında olan gençlere hem akademik hem de pratik alandan kesitler sunarak ufuk açıcı bir öğrenim ve bilgi alışverişi deneyimi sunacaktır.

Programın ikinci kısmında, katılımcılar Avrupa Birliği – Türkiye ilişkileri üzerine bir müzakere simülasyonu gerçekleştireceklerdir. Brüksel merkezli  IPLI Foundation iş birliğiyle yürüttüğümüz simülasyon çalışması ile katılımcılar karma gruplar halinde bir araya gelerek belirlenen roller çerçevesinde sunulan senaryoları ve olası kriz durumlarını analiz edecek ve bir müzakere süreci yürüteceklerdir. Simülasyonun temel amacı, katılımcıların iki taraf arasındaki müzakerelerin içerdiği karmaşıklıkları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak ve onları ortak bir zemin ve karşılıklı fayda sağlayan çözümler bulmak için diplomasi, iş birliği ve diyalog kurmaya teşvik etmektir. Bu çerçevede, katılımcıların Avrupa Birliği karar alma süreçlerinin karmaşık yapısını kavramaya çalışması ve iletişim, uzlaşma, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi önemli becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Programı başarıyla bitiren katılımcılara bitirme sertifikası verilecektir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda GİF Gençlik Programlarına (Genç Akademisyenler ve Genç Profesyoneller) ve GİF’te staj veya iş pozisyonlarına başvuru yaptıkları takdirde öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Başvuru Kriterleri

 • Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi veya diğer ilgili bölümlerinde lisans son sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak
 • Uluslararası ilişkiler, dış politika, güvenlik, göç, iklim değişikliği gibi konulara ilgi duymak
 • En az 3.00/4.00 not ortalamasına sahip olmak (Yüksek lisansa yeni başlayanlar lisans ortalamalarını belirtebilirler)

Gerekli Belgeler

Başvuru Formunun eksiksiz şekilde doldurularak, aşağıda istenen belgelerin formda ilgili bölümlere yüklenmesi gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (Müfredat dışı aktiviteler, varsa üye olunan kulüpler/kuruluşlar, yurt dışı tecrübesi ve tamamlanan sertifika programları yazılmalıdır)
 • Çok iyi derecede İngilizce (Varsa dil sertifikası vb. belgeler eklenmelidir)
 • Transkript
 • Adayın aşağıda yer alan soruları yanıtladığı kısa video (en fazla 5 dakika, İngilizce) veya niyet mektubu (en fazla 2 sayfa, İngilizce)

Neden GİF Diplomasi Seminerlerine katılmak istiyorsunuz? Programdan beklentileriniz nelerdir? (~2 dakika / ~1 sayfa)

  Aşağıdaki sorulardan bir tanesini seçerek değerlendiriniz. (~3 dakika / ~1 sayfa)

 • İklim krizi ile mücadelede kolektif çözümler üretilmesinin önündeki engeller nelerdir ve bunlarla nasıl mücadele edilebilir?
 • Ekonomik, insani ve yeni teknolojik gelişmeler, günümüz küresel ortamında "güvenlik" kavramının evrimine nasıl katkıda bulunmaktadır? Kısaca değinmek üzere bir bölgeye ve belirli bir alana odaklanabilirsiniz.
 • Türkiye - AB ilişkilerinin mevcut durumu ve gelecekteki potansiyeli göz önüne alındığında, ilişkilerin ilerletilmesi ve sürdürülebilir ve güçlü bir iş birliği ortamı yaratılması için öne çıkan yenilikçi yaklaşımlar ve eylem alanları neler olabilir?
 • Referans mektubu (Tavsiye edilir, zorunlu değildir)

NOT: Program İstanbul’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek olup, İstanbul dışından katılacak olan katılımcıların yurt içi gidiş-dönüş biletleri, konaklama ve etkinlik alanına ulaşım masrafları GİF tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Süreci

 • Son başvuru tarihi 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 23.59’a kadardır. Sonrasında yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Sadece başvurusu olumlu değerlendirilen adaylarla iletişime geçilecektir.
 • Gerekli görülmesi halinde kısa mülakatlar için adaylarla iletişime geçilecektir.

Sorularınız için Program Direktörü Fulya Kocukoğlu ile  fkocukoglu@gif.org.tr üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Programda ele alınacak konuları görmek için lütfen tıklayınız.

X