GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

Etkinlikler

 

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi Konuk Konuşmacı: Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kıdemli Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı (E) Dr. John Smith

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi
Konuk Konuşmacı: Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kıdemli Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı (E)
Dr. John Smith
1 Nisan 2016

 

 GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi’nin ikinci toplantısı, Avrupa Üniversiteler Birliği Kıdemli Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı (E) Dr. John Smith’in katılımıyla 1 Nisan 2016’da gerçekleşti. Avrupa Komisyonu’na sunulan “The Knowledge Future: Intelligent Policy Choices for Europe 2050” başlıklı  raporu hazırlayan çalışma grubunun üyesi olan Dr. Smith, raporun genel çerçevesini paylaştıktan sonra, bu alanda karşılaşılan sorunlardan ve getirilen çözüm önerilerinden de bahsetti. Raporun genel hatlarıyla Avrupa’da açık bir bilgi sisteminin oluşturulmasının, araştırma ve inovasyon alanlarında esnekliğin artırılmasının ve bu konuda Avrupa geneline yayılan bir işbirliğinin gerekliliğine vurgu yaptığını ifade etti. Sunumunun ardından, Dr. Smith katılımcıların sorularını cevapladı.X