Etkinlikler
GIF İkinci Genel Kurulu “Küreselleşmenin Işığında 21. Yüzyılda Şekillenen Dengeler ve Türkiye”

Etkinlikler

Konuk Konuşmacı: Sayın Süleyman Demirel, T.C. Cumhurbaşkanı (E)