GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

GİF Genç Akademisyenler Programı

GİF Genç Akademisyenler Programı, doktora eğitimine devam etmekte olan veya doktorasını son 3 sene içerisinde tamamlamış genç akademisyenler için tasarlanmıştır.
GİF Genç Akademisyenler Programı’nın ulaşım sponsorluğunu üstlenen değerli üyemiz Pegasus Hava Yollarına teşekkür ederiz.

Genç Akademisyenler Programı, güçlü bir akademik geçmişe ve kuramsal altyapıya sahip olan ve hem Türkiye’deki hem de dünyadaki uzun vadeli politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak isteyen genç akademisyenleri, GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla oluşturulmuştur.

Genç Akademisyenler Programı’nı GİF’in gençlere yönelik diğer çalışmalarından ayıran en önemli özellik, programın bir makale yazma ve yayımlama süreci üzerine kurgulanmış olmasıdır. Bu program kapsamında GİF, ilk defa, dernek üyesi olmayan uzmanlar tarafından hazırlanan makaleleri yayımlamaya başlamıştır. Yayımlanan makalelerin, GİF’in özenli ve yapıcı politika düşünme kültürüne uzun vadede katkı sağlayacak nitelikte olması, programın dayandığı temel esaslardan biridir.

Genç Akademisyenler Programı’nın somut hedefi, her katılımcının bir politika veya analiz makalesi yazması ve bu metinlerin "Politika Makaleleri Serisi" veya "Analiz Makaleleri Serisi" kapsamında yayımlanmasıdır. Her iki seri de, tercih edilen konunun derinlemesine incelenmesini amaçlarken, politika makaleleri serisi kapsamında yayımlanan makalelerin aynı zamanda uygulanabilir politika önerileri geliştirmesi de beklenmektedir.

GİF Genç Akademisyenler Programı iki toplantıdan oluşmaktadır.

1.Toplantı: Bu toplantıda tüm katılımcılar, makale yazacakları konular hakkında aralarında istişarede bulunmaktadırlar. Bu fikir alışverişi sayesinde katılımcılar, öne sürdükleri tezleri netleştirme ve zenginleştirme fırsatına sahip olacaklardır.

2.Toplantı: Programın ikinci toplantısı, her katılımcı için ayrı bir tarihte düzenlenmektedir ve makalelerin nihai şeklini almasında GİF üyelerinin öneri ve uyarılarından faydalanılan aşamadır. Bu etapta, her katılımcının çalışma konusuna uygun olarak, GİF üyelerinden meydana gelen farklı bir değerlendirme komisyonu oluşturulur. Bu komisyonlarda, makalenin incelendiği konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan en az üç GİF üyesi yer almaktadır. Katılımcıların makalelerini sunmalarının ardından komisyon üyeleri, tecrübe ve sağduyuları ile yayının nihai haline ulaşması için yol gösterici rol üstlenirler.

İkinci toplantının ardından katılımcılar, makalelerini nihai hale getirirler. En az üç komisyon üyesi tarafından onaylanan makaleler, GİF Genç Akademisyenler Programı Yayınları kapsamında yayımlanır.

GİF Genç Akademisyenler Programı kapsamında yayımlanmış makalelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayınız.

Programa Kimler Katılabilir?

 Özenli ve yapıcı düşünme kültürüne katkı sağlayacak her konu başlığı GİF’in ilgi alanına girmektedir. GİF Genç Akademisyenler Programı, her alandan genç akademisyene açıktır.

Programın dili İngilizce’dir. Makaleler, İngilizce yayımlanmaktadır.

Programdan azami fayda sağlanabilmesi ve makalelerin arzu edilen seviyede hazırlanabilmesi, katılımcıların doktora eğitimleri kapsamında yapmakta oldukları araştırmaların olgunlaşması ile yakın ilişki içerisindedir. Bu nedenle, katılımcıların doktora eğitimlerinin ilk iki senesini tamamlamış olmaları tercih edilmektedir. Halihazırda doktoralarını tamamlamış katılımcıların, mezuniyetlerinin üzerinden en fazla üç sene geçmiş olması gerekmektedir.

Başvuru Detayları


• Başvuru belgelerinin yacapplication@gif.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:
o Özgeçmiş
o Adayın makale yayımlamak istediği konuyu özetleyen, bu konuyu neden incelemek istediğini ve küresel gündemde bu konunun hangi çerçevede önem arz ettiğini içeren bir ön yazı (İngilizce ve/veya Türkçe)
o Başvuru formu.

• Başvurusu kabul edilmeyen adaylar, yeni bir başvuru ile programa diledikleri zaman tekrar başvurabilme hakkına sahiptirler.

• Türkiye’de yapılacak toplantıların tarihlerinin belirlenmesinde, yurtdışında ikamet eden katılımcılara esneklik sağlanacak ve toplantıların, Türkiye’de bulunacakları tarihlere denk getirilmesi yönünde özen gösterilecektir.

• Programa kabul edilen adayların birinci aşama toplantısı için İstanbul’a seyahat etmeleri gerekmektedir. Bu aşamada katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları GİF tarafından karşılanır. İkinci aşamada ise katılımcılara iki seçenek sunulmaktadır. Toplantıya fiziksel olarak İstanbul’da katılmayı tercih eden katılımcıların yol ve konaklama masrafları karşılanır. Toplantıyı online olarak gerçekleştirmek isteyen katılımcılara ise, programı başarıyla tamamladıklarında teşrif bedeli ödenir.

X