GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

GİF Young Fellows Programı

2020 senesinde yeniden yapılandırma amacıyla faaliyetlerine ara verilen GİF Young Scholars Programı, 2022 yılında yeni içeriği ve formatı ile GİF Young Fellows Programı olarak hayata geçirilmiştir. Programın 2023 - 2024 Dönemi için başvurular kapanmıştır.

Global İlişkiler Forumu (GİF), Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars ve ülkemizden yurt dışına giderek seçkin üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik GİF Young Scholars Abroad seminer programlarını 2010 yılında hayata geçirmiştir. 2015 yılına kadar ayrı ayrı gerçekleştirilen bu iki seminer programı birleştirilerek tek bir program haline getirilmiştir.

2020 senesinde yeniden yapılandırma amacıyla faaliyetlerine ara verilen GİF Young Scholars Programı, 2022 yılında yeni içeriği ve formatı ile GİF Young Fellows Programı olarak hayata geçirilmiştir.

Programın Genel Çerçevesi

Program, öğrencileri uluslararası ilişkilere dayalı ve küresel konuları özgürce, akla dayalı ve yapıcı bir üslupla tartışabilecekleri ve sorgulayabilecekleri bir platformda buluşturmak için tasarlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak toplantıların içeriği üç bölümden oluşmaktadır.

İlki, GİF üyeleriyle öğrencilerin bir araya geldiği toplantılardır. Programa konuk konuşmacı olarak davet edilen üyelerimiz, kendi kariyer ve ilgi alanlarıyla bağlantılı olarak belirledikleri ve uluslararası ilişkilere dair konularda öğrencilerle fikirlerini paylaşmaktadırlar. Böylece öğrenciler, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş, Türkiye’de ve dünyada olayların şekillenmesinde birebir rol oynamış ve hala oynamakta olan GİF üyelerinin bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden yararlanma fırsatını elde etmektedirler. Üyeler ise günümüz soruları ve sorunlarıyla dimağları şekillenen, entelektüel meraklarının heyecanıyla birçok konuya ilgi duyan gençlerin soru ve yorumlarıyla fikirlerini zenginleştirme imkanı bulmaktadırlar. Özetle, programın bu bölümünde nesiller arası bilgi ve tecrübe alışverişi gerçekleşmektedir.

Programın ikinci bölümünü, programda işlenen konular hakkında deneyim sahibi olan GİF ve GİF Toplulukları üyelerinin öğrencilerle buluştuğu toplantılar oluşturmaktadır. Belirlenecek konularda uzmanlaşmış GİF üyeleri ve Young Scholars veya diğer GİF Programları mezunları tarafından yönetilecek olan bu toplantılarda, dünyanın önde gelen akademisyenlerinin ve düşünürlerinin küresel konularla ilgili yazdığı makaleler üzerinden, öğrencilerin de aktif ve sürekli katılımıyla tartışmalar yapılmaktadır. Bu bölümdeki en önemli amaçlardan biri, dünya gündeminden faydalanarak, gençlerin ekonomiden teknolojiye, hukuktan siyasete küresel gündemin birçok farklı boyutunun makro düzeyde bağlantılarını kurabilmelerini sağlamaktır. Bunun ötesinde, mevcut verilerden ve gözlemlerden hareketle, uzun vadeli bir perspektiften dünyanın gidişatı üzerine ortaya atılan tartışma eksenlerini onlara sunmak; mesleki ve şahsi ideallerini, ülkelerine ve insanlığa yapacakları katkıların hayalini bu büyük resmi düşünerek şekillendirmelerine yardımcı olmak da bu bölümün diğer önemli hedefleridir.

Programın üçüncü bölümünde ise öğrencilerden, GİF kadrosu tarafından seçilen ve küresel konular üzerine yazılan kitaplardan bir tanesi hakkında ikişer veya üçer kişilik gruplar halinde “Kitap Değerlendirme Sunumu” gerçekleştirmeleri ve bireysel olarak 1000-1500 kelimelik bir “Kitap Değerlendirme Yazısı” kaleme almaları beklenmektedir.

Program tamamlandıktan sonra, toplantılara yeterli katılım gösteren, sunumlarını gerçekleştiren ve değerlendirme yazılarını teslim eden öğrenciler:

● ‘Young Fellow’ unvanı alarak GİF Topluluklarına katılacaklardır;
● Program sonrasında dünya liderleri ve uluslararası düzeyde başarı kazanmış uzmanların katıldığı çeşitli GİF etkinliklerine davet edileceklerdir;
● GİF’te staj ve iş için yapılan başvurularda öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayınız.

Program Detayları

• GİF Young Fellows grupları en fazla 15 öğrenciden oluşmaktadır. Grup oluşturulurken kabul edilecek öğrencilerin okumakta oldukları alanlar bakımından sayılarının dengeli olmasına gayret edilecektir. 3. ve 4. sınıf öğrencileri öncelikli olarak değerlendirilecektir.
• Programın ilk toplantısının Kasım veya Aralık 2023’te gerçekleşmesi öngörülmektedir. 1-2 ay aralıklarla beş adet toplantı gerçekleştirilecektir. Toplantılar, İstanbul’da gerçekleşecek olup, her toplantı bir tam gün şeklinde (tercihen hafta sonu) tasarlanmıştır.
• Seminerler Türkçe gerçekleştirilecektir. Ancak seminerlere hazırlık için okunacak makale, kitap vb. materyaller ağırlıklı olarak İngilizce olacağı için öğrencinin dile iyi derecede hakim olması beklenmektedir.
• Şehir dışından katılacak öğrencilerin seyahat ve konaklama masrafları kendilerine aittir. Seminerler boyunca öğle yemekleri tarafımızdan karşılanacak olup, makale/kitap gibi toplantı materyalleri yine GİF tarafından sağlanacaktır.

Başvuru Süreci

• Başvuru Alımları: 22 Ağustos - 20 Ekim 2023
• Mülakatlar: 1 Kasım - 17 Kasım 2023

Başvuru belgelerinin aşağıda listelenen ekli belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar yfbasvuru@gif.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler ve Kriterler

• Üniversitelerin İdari Bilimler, Sosyal Bilimler, Temel Bilimler, Hukuk, Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde okuyan lisans öğrencileri başvurabilir. Öğrencinin program sırasında lisans eğitiminin en fazla son senesinde olması gerekmektedir.
Başvuru Formu
• Transkript
• Öğrencinin akademik geçmişi ve ilgi alanlarını anlamak amacıyla, kendisini tanıtan, bu programa neden katılmak istediğine, GİF’ten ve bu programdan beklentilerine dair bir niyet mektubu (maksimum 500 kelime)
• CV (Öğrencinin müfredat dışı katıldığı aktiviteler, üye olunan kulüpler/kuruluşlar, yurt dışı tecrübesi, tamamlanan sertifika programları yazılmalıdır)
• Yabancı diller (ileri derecede İngilizce ve/veya diğer diller, varsa dil sertifikası eklenebilir)
• Aday isterse başvurusuna referans mektubu ekleyebilir.

 

X