GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

Etkinlikler

 

GİF Otomasyon, İş Gücü Piyasalarının Evrimi, Sosyal İstikrarın Sürdürülebilirliği Özel Raporu Tanıtım Toplantısı

GİF Otomasyon, İş Gücü Piyasalarının Evrimi,
Sosyal İstikrarın Sürdürülebilirliği
Özel Raporu Tanıtım Toplantısı
7 Ocak 2020

 

Global İlişkiler Forumu bünyesinde kurulan ve “Otomasyon, İş Gücü Piyasalarının Evrimi, Sosyal İstikrarın Sürdürülebilirliği” konusunu ele alan GİF Özel Raporları Çalışma Komitesi çalışmalarını tamamlamış, 7 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen toplantıda değerli GİF, GİF Grupları üyeleri ve basın mensuplarına tanıtılmıştır.

Raporun tanıtımı için düzenlenen panelde Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay; ODTÜ İktisat Profesörü Erol Taymaz; McKinsey Türkiye Direktörü Can Kendi; Linktera Yönetici Ortağı Taşkın Aksoy ve GİF Çalışma Komitesi Direktörü Burcu Baran Türem, rapor hakkındaki değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşmışlardır.

Bu raporda, çok boyutlu, karmaşık ve güncel bir konu olan otomasyon teknolojilerinin toplumsal yaşam ve iş gücü piyasası üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Raporun, öncelikle Türkiye’de otomasyonun etkilerine yönelik tartışmalarda kavramsal çerçevenin şekillenmesine katkı yapacak bir sentez olması arzu edilmiştir. Ayrıca otomasyonun kısa vadede sebep olması beklenen etkileri ile ilgili eğitim, sanayi ve yetkinlikler kapsamında somut bazı politika önerilerine yer verilmiştir. Son olarak, orta ve uzun vadede karşılaşılması beklenen etkiler daha kavramsal mertebede olduğundan, bunların toplum nezdinde nitelikli tartışmalar ile gündeme gelmesi için raporun sonunda bu kavramlara da değinilmiştir. Raporu görüntülemek için lütfen tıklayınız.

X