Çalışmalar
Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi
Ticaret Serisi

Ticaret Serisi

“21. Yüzyılda Dünya Ticaret Sistemi ve Türkiye Çalışma Grubu”nu tamamlayıcı bir mekanizma olarak başlatılan bu seriküresel ticaret sistemi ve Türkiye’nin sistem içerisindeki yerini ele alan, tüm GİF üyelerinin katılımına açık bir platform görevi görmüştür.

Uluslararası Ticaret Yuvarlak Masa Toplantıları serisi kapsamında aşağıdaki toplantılar gerçekleştirilmiştir:

Geçmiş Toplantılar