GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

Etkinlikler

 

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi
Konuk Konuşmacı: YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Hasan Mandal
27 Nisan 2016

 

GİF “Yükseköğretim” Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi’nin üçüncü toplantısı, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla 27 Nisan 2016’da gerçekleşti. “Küresel Rekabet Ortamında Türkiye’nin Yükseköğretim ve Araştırma Ekosisteminin Değerlendirilmesi” başlıklı sunumunda bilgi üretim, transfer ve kullanım süreçlerinde küresel çapta işbirliğinin arttığını vurgulayan Mandal, Türkiye’nin teknoloji yönetiminin ve  yükseköğretim sisteminin bu süreçteki rolünü değerlendirdi. Prof. Dr. Mandal, teknoloji araştırmalarının üretim süreçlerine ve ticari değere etki edebilmesi için çok katmanlı ve birbiriyle işbirliğinde bulunan kurumların geliştirilmesi gerekliliğine işaret etti. Yükseköğretimin kısa vadeli hedeflerini tanımlayan Prof. Dr. Mandal, nihai hedefin Türkiye’nin hızla gelişmekte olan ekonomisine uygun olarak çeşitlilik, rekabet ve özerklik ilkeleri çerçevesinde şekillenmiş bir yükseköğretim sistemine ulaşmak olduğunu vurguladı. Sunumunun ardından, Prof. Dr. Mandal katılımcıların sorularını cevapladı.

X