GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

GİF Genç Profesyoneller Programı

GİF Genç Profesyoneller Programı, en az 4 yıl iş tecrübesi olan ve 38 yaşını aşmamış katılımcılara yöneliktir. Programın 2024-2025 dönemi için başvurular kapanmıştır.

Programın Genel Çerçevesi

GİF Genç Profesyoneller Programı, düşünmeyi, düşüncelerini tevazu ile paylaşmayı ve diğer düşünceleri merakla değerlendirmeyi içselleştirmiş bireyleri bir araya getirmektedir. Program katılımcılarının farklı formasyonlara sahip olmaları ve farklı kariyer çizgilerinde ilerlemeleri, grubun çeşitliliği için önemli bir unsurdur.

Program en az 4 yıl iş tecrübesi olan ve 38 yaşını aşmamış katılımcılara yöneliktir. Her dönem, programın üyesi olmasını arzu ettiğimiz fakat 4 senelik iş tecrübesi şartını sağlamayan en fazla 2 katılımcı da programda yer alabilir. Geçmiş dönem katılımcıları için lütfen tıklayınız.

Yapılacak toplantı sayısı her dönem için kabul edilen aday sayısına göre değişiklik göstermekle birlikte, programın en az 4 toplantıdan oluşması öngörülmektedir. Tam gün sürecek bu toplantıların Cumartesi gününe denk gelecek şekilde yaklaşık 2 aylık aralıklarla gerçekleşmesi planlanmaktadır. Toplantılar, katılımcıların belirlenecek temalar hakkında sunum yapacakları ve grup ile birlikte sorgulayacakları bir yapıda kurgulanmıştır.

2024-2025 dönemi kapsamında gerçekleştirilecek toplantılarda, büyük ölçüde teknolojik gelişmelerin öncülük ettiği değişim dinamiğinin yerleşik sosyal, ekonomik ve siyasi düzeni nasıl şekillendirebileceği irdelenecektir.

Toplantılarda sunum yapacak katılımcılardan, ilgili tema kapsamında seçilen kitapları okumaları ve diğer katılımcılara yapacakları sunumlarda bu kitaplardan faydalanmaları beklenmektedir.

Programı başarıyla tamamlayanlar GİF Gruplarının üyesi olarak, çeşitli GİF faaliyetlerinin ve çalışmalarının yanı sıra GİF üyelik süreçlerine dahil olma imkânına sahip olacaklardır.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayınız.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvuru belgelerinin aşağıda listelenen ekli belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar yprbasvuru@gif.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tüm belgeler İngilizce veya Türkçe gönderilebilir.

• Özgeçmiş
• Adayın bu programa neden katılmak istediğine, programdan beklentilerine ve yukarıda belirtilen konunun hangi boyutuyla neden ilgilendiğine dair bir niyet mektubu (en fazla 500 kelime)
• Bir adet referans mektubu (tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir)

Seçim Süreci

GİF Genç Profesyoneller Programı’na katılım, bireysel başvuru veya GİF’in kurumsal üyelerinin aday göstermesi ile mümkündür.

Kabul edilen adaylara program içeriğine ve seminer tarihlerine dair detaylı bir takvim daha sonra bildirilecektir.

Kabul edilmeyen adaylar, programa bir sonraki sene tekrar başvurabilir.

Bireysel Başvuru

Programa ilgi duyan adaylar, özel sektörde, bir kamu kurumunda veya bir sivil toplum kuruluşunda en az 4 sene çalışmış ve 38 yaşın altında olmaları koşuluyla, belirtilen başvuru sürecini tamamlayarak programa başvuru yapabilirler. Her dönem, en fazla 2 aday 4 senelik iş tecrübesi şartından muaf tutulacaktır.

Kurumsal Başvuru

Kurumsal başvuru yöntemi sadece GİF kurumsal üyelerine açıktır ve aday gösterme esasına dayanmaktadır. Kurumsal üyelerimiz tarafından aday gösterilenler, kurumsal üyelere ayrılan kontenjan kapsamında değerlendirileceklerdir. Bireysel adaylar için belirtilen katılım koşulları, kurumsal adaylar için de geçerlidir.

Kurumsal üyemiz olan bir şirkette çalışan, fakat söz konusu şirket tarafından önerilmeyen profesyoneller bağımsız olarak bireysel başvuru yapabilirler.

X