GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

Çalışma Grupları

GİF Çalışma Grupları, orta ve uzun vadede belirsizlik taşıyan konular üzerine dengeli tespitler yapmayı ve bu tespitler doğrultusunda Türkiye’ye yönelik uygulanabilir kavramsal ve kurumsal politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

GİF Çalışma Grupları, kendi alanlarında başarılı bireyleri bir araya getiren ve bu kişilerin dış politikaya dair karmaşık konuları etraflıca düşünüp, bir uzlaşı metni oluşturmalarına imkan veren bağımsız komisyonlardır. Çalışma Grupları, orta ve uzun vadede belirsizlik taşıyan konuları netleştirmeye katkıda bulunmak için iyi düşünülmüş, dengeli tespitler yapmayı ve bu tespitler doğrultusunda uygulanabilir kavramsal ve kurumsal politika önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Üyeler, Çalışma Grubu’na kurumsal değil, bireysel kimlikleriyle katılırlar. Dolayısıyla, Çalışma Grubu raporunda belirtilen görüş ve fikirler, temsil ettikleri kurumların görüşlerini ifade etmemektedir. Ayrıca, her bir üye komisyonun tespit ve önerilerine karşı çıkma veya ek görüş bildirme imkanına sahiptir.

Üye sayısı ihtiyaca göre belirlenmekle beraber, bu sayı çeşitliliği verimli fikir alışverişi ile dengelemek adına GİF tarafından 10-15 kişiyle sınırlandırılır. Üyelerin arasında iki Eş-Başkan ve bir Direktör, sürecinin yönetiminde ve bireysel fikirlerin sentezinin oluşturulmasında görev almaktadır.

X