GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

GİF Özel Raporları

GİF Özel Raporları, yapısal ama güncel yansıması olan, küresel öneme sahip meselelere dair tartışmaların genel çerçevesini ele alan ve Türkiye’nin bu meselelerdeki konumuna uzun vadeli bir bakış açısı ve politika önerileri geliştirmesini hedefleyen raporlardır.

GİF Özel Raporlarının yazarları GİF üyesi, GİF çalışanı, GİF topluluk programlarını tamamlamış bireyler veya bu bireylerden oluşan bir Çalışma Komitesi de olabilir. Yazar(lar) bu raporları bir danışma kurulunun görüşlerinden faydalanarak bir sene içerisinde tamamlar. Danışma Kurulu, GİF üyelerinden ve/veya alanında uzman kişilerden oluşur ve raporun taslağı hakkında geribildirim sağlar fakat danışma kurulu üyelerinden raporun altına imzalarını atmaları beklenmez.

Raporlar, basıldıktan sonra GİF web sitesinde yayınlanır.

Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri İçinYol Haritası, 2021

COVID-19’un Küresel Eğilimlere Etkisi: Küreselleşme, İstihdam ve Çevre Politikaları, 2020

Otomasyon, İş Gücü Piyasalarının Evrimi, Sosyal İstikrarın Sürdürülebilirliği, 2019

X