GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi

GİF Yuvarlak Masa Toplantıları Serileri, GİF Çalışma Grupları ile GİF üyeleri arasındaki etkileşimin devamlılığını sağlayacak kurumsal mekanizmalar olarak düşünülmüştür. GİF Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi kapsamında gerçekleştirilen toplantılar tüm GİF üyelerinin katılımına açıktır.

Yuvarlak Masa Toplantıları Serisi kapsamında ele alınan temalar, GİF Çalışma Grupları’nın üzerinde çalıştıkları konuların devamı niteliğinde olabileceği gibi, bağımsız nitelikte de olabilir.

GİF Çalışma Grupları’yla doğrudan ilintili olan Yuvarlak Masa Toplantıları, GİF’in incelediği konularda derinlik ve süreklilik yaratmayı hedeflemektedir. Bağımsız nitelikli Yuvarlak Masa Toplantıları ise, Çalışma Grupları bünyesinde ele alınmayan ancak GİF’in önem atfettiği konuların tartışılması için bir çerçeve yaratmayı amaçlamaktadır.

Devam eden Yuvarlak Masa Toplantıları Serileri aşağıdaki gibidir:

X