Düşündürenler
Yeni Global İlişkiler Forumu Yayını: GİF Küresel Durum Raporu 2020

Düşündürenler

Yeni Global İlişkiler Forumu Yayını: GİF Küresel Durum Raporu 2020

Üyelerimizce yazılan ve 2020 yılı içinde yaşanan siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri özetleyen ’GİF Küresel Durum Raporu 2020’, sitemizde yayımlanmıştır.
’GİF Küresel Durum Raporu 2020’ kitapçığımızın dijital halini görüntülemek için lütfen tıklayınız. Önümüzdeki haftalarda basılı halini üyelerimizle paylaşacağımızı hatırlatmak isteriz.