GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

Düşündürenler

 

GİF Kurucu Üyesi Dr. Fatih Birol Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörlüğü Görevine Seçildi


GİF Üyelerinden; Dr. Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörlüğü görevine seçildi.


Dr.Birol, İcra Direktörlüğü görevine seçilmesinin öncesinde, UluslararasıEnerji Ajansı Başekonomisti ve Küresel Enerji Ekonomisi Direktörü olarakgörev yaptı. Bu süreçte IEA’nın yayımladığı ve küresel enerjipiyasaları konusunda referans kabul edilen
World Energy Outlookraporları da Dr. Fatih Birol’un gözetiminde hazırlandı. Aynı zamandaGİF’in Kurucu Üyesi olan Dr. Birol, uzlaşı metni “21.YüzyıldaTürkiye’nin Enerji Stratejisi” başlığıyla 2013 yılında yayımlanan  GİFEnerji Çalışma Grubu’nun da Eş-Başkanı’dır.

Uluslararası Enerji Ajansı 1973-1974 Petrol Krizi döneminde kuruldu vekapsamı, enerji piyasalarındaki belirsizlikler, Avrupa’nın enerjigüvenliği meselesi ve yükselen ekonomilerden gelen enerji talebi artışıkarşısında, enerji alanında uluslararası yönetişim sağlayabilmek adınazamanla genişledi. Bugün ise, enerji güvenliği, ekonomik gelişme,çevresel farkındalık konularında üyesi olan ve olmayan ülkelerle yaptığıçalışmalarla; petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalara acilmüdahalede sağladığı koordinasyon mekanizmasıyla; güveniliristatistikleri, analizleri ve üye ülkelere sunduğu önerilerle küreselenerji diyaloğunun merkezindeki kurum haline geldi.

Dr. Fatih Birol’un İcra Direktörlüğü görevini devralma tarihi 31 Ağustos 2015 olarak belirlendi.
X