GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

Düşündürenler

 

Enerji Sektörünü Doğru Düzenlemek - John P. BanksRegülasyonun sistem içinde çok özel bir yeri vardır. Regülasyon ile hükümetin, tüketicilerin ve sektörün hedefleri ve çıkarları arasında bir denge sağlanması ve bunun tarafsız, şeffaf ve hesap sorulabilir bir şekilde yapılması amaçlanır. Hükümetler, politika hedeflerinin gerçekleşmesini güvenceye almaya ihtiyaç duyarlar. Tüketiciler, güvenilir ve sağlam bir hizmet ya da ürünü uygun bir fiyata elde edebileceklerinden emin olmak isterler. Sektörün ise, makul bir gelir elde etmeye imkân tanıyan bir dizi rasyonel ve öngörülebilir kurala ihtiyacı vardır. Bu zor bir dengeleme işidir ve revizyon ihtiyacına dikkat çeken bir gelişme olana kadar, genellikle oldukça iyi işler. Revizyon ihtiyacını doğuran, bizzat regülasyon sürecindeki temel bir yetersizliği ortaya çıkaran bir olay, yeni teknolojilerin sunulması, ekonomik şartların veya piyasa koşullarının değişmesi ya da sadece ilgili oyuncuların değişmekte olan hedefleri ve kaygıları olabilir. Nedeni ne olursa olsun, bunu genellikle, regülasyona yönelik dikkatin artması ve rügülasyon sürecinin "düzeltilmesi" çağrılarının çoğalması takip eder. Maalesef, bu ayarlar bazen düzenleme dengesini tehdit ettiğinden, hükümetin oynadığı rollerden en az anlaşılanı olan regülasyon öne çıkar.

Bugün, enerji sektöründe yaşanmakta olan ve duyarlı, dengeli, uzun vadeli bir enerji politikasının uygulanmasına büyük bir engel oluşturan sorun da budur. Yaz aylarından seçilen aşağıdaki üç örnek olay, bu dinamiği ve regülasyonun önemini çarpıcı bir şekilde göstermektedir.

Birincisi, Meksika Körfeziʼndeki petrol sızıntısı, hükümette ve vatandaşlar ile çıkar grupları arasında, petrol sanayisinin kullandığı açık deniz sondaj yöntemlerinin daha sıkı bir şekilde regüle edilmesi için eylem çağrılarına yol açtı. Obama yönetimi Körfezʼde derin su sondajını Kasım ayına kadar durdurdu ve açık deniz sondajlarını düzenleyen yönetmeliği gözden geçirdi. Ayrıca, açık deniz sondajlarını düzenleme standartlarını güçlendirecek mevzuat Temsilciler Meclisi ve Senatoʼda görüşülmeye devam etmekte. Tartışılmakta olan adımlar arasında, daha katı çevre standartları, geliştirilmiş işletme denetimi ve dış denetleme rejimi ile enerji üretimi için federal toprakların ve suların kiralanmasında yapılacak değişiklikler sayılabilir. Petrol ve doğal gaz sanayisi bu durumdan kaygılı. Amerika Bağımsız Petrol Birliği Başkanı Bruce Vincent, "Bunun bizim Three Mile Island kazamız olmamasını ümit edelim" diyerek, daha fazla regülasyona yönelik bu girişimin, açık deniz sondaj sanayisinin sürdürülebilirliğini tehdit edecek kadar ağır olabileceğini ima etmiştir.

İkincisi, Maryland Eyaleti Kamu Hizmetleri Komisyonu 21 Haziranʼda Baltimore Gas & Electricʼin (BG&E) önerdiği Akıllı Şebeke girişimini onaylamayı reddetti. Bu girişim, konutlara ve ticari işletmelere 2 milyon adet akıllı sayacın yerleştirilmesini ve mevcut ücret tarifesinin yerini alacak bir Akıllı Enerji Fiyatlandırma programını içeriyordu. Burada da, regülasyon konusunda çatışan menfaatler söz konusuydu. Kamu hizmeti veren BG&E, operasyonlarını modernleştirmeyi, verimliliğini arttırmayı ve uzun vadede tüketicilere tasarruf sağlamayı hedefliyordu -BG&E, bu girişimin 15 yıl içinde tüketicilere 2,6 milyar dolar tasarruf sağlayacağını tahmin ediyordu. Üstelik, hem federal hükümetin, hem de Maryland eyalet hükümetinin politika hedefleri, verimliliğin arttırılması, yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması ve ulaşımın elektrifikasyonu için gerekli bir altyapı olarak akıllı şebekeyi kuvvetle desteklemektedir. Ayrıca, BG&Eʼnin sistemi kurmasına destek olmak amacıyla Enerji Bakanlığıʼndan 200 milyon dolarlık bir hibe alması için özellikle düzenleyici kurumun onayı gerekiyordu. BG&E, girişimin, eyalet bünyesindeki 2015 yılına kadar enerji kullanımında yüzde 15ʼlik bir azalma çağrısında bulunan EmPOWER Maryland girişimini destekleyeceğine inandığı için de hayal kırıklığına uğradı.

Ama Komisyon, girişimi ve geri kazanılabilir maliyet yaklaşımını, öncelikle, tüketiciler üzerindeki etkisine atıfta bulunarak onaylamadı ve teklifin "BG&Eʼnin vergi yükümlülerinden, ... büyük ölçüde dolaylı, belli koşulların yerine getirilmesine bağlı ve çok ileriye matuf tasarruflar uğruna, önemli mali ve teknolojik riskler almalarını ve ücretlendirme yapısında kategorik değişikliklere uyum sağlamalarını istediği"ni belirtti. BG&E bunun ardından Komisyonʼa revize edilmiş bir teklif daha sundu ve Komisyon 13 Ağustosʼta bunu onayladı. Ancak akıllı şebeke yanlıları, Brattle Groupʼta yönetici ve ekonomist olarak görev yapan Ahmad Faruquiʼnin ifade ettiği gibi, "ileri sayaçlar ve akıllı şebeke için fizibilite değerlendirmelerini onaylayan eyalet komisyonları var olmadığı sürece bir ilerleme kaydedilemeyeceği" uyarısında bulunmaktalar.

Son olarak, 3 Ağustosʼta New York Eyalet Senatosu, Marcellus petrol kayası oluşumunun New York kesiminde petrol kayası gazı sondajına yönelik yeni izinleri Mayıs 2011ʼe kadar durduran bir kararı onayladı. Ancak, kararın Meclis Genel Kuruluʼndan da geçmesi gerekiyor. Petrol kayası gazı üretimini savunanlar, istihdam yaratan ve eyalete başka ekonomik faydalar sağlayan temiz bir yerli enerji kaynağının yararlarına işaret etmekteler. Özellikle, petrol kayasından elde edilen doğal gaz, enerji üretiminde kömür kullanımını önemli ölçüde düşürme potansiyeline sahip ve dolayısıyla da CO2 salınımlarını azaltacak bir fırsat olarak görülmekte. Karşı olanlar ise, yatay sondajı hidrolik kırma işleminin kullanımıyla birleştiren işlemin -özellikle su kaynakları üzerindeki- zararlı çevresel etkileri konusunda uyarıda bulunmaktalar.

Amacımız, her konuya dair farklı bakış açılarını tartışmak değil. Asıl önemli olan, güvenlik, çevre ve ekonomi alanlarındaki hedefleri dengeleyen bir enerji politikası tasarlamak gibi güç bir görevi tartışırken, regülasyonun ne denli kritik bir rol oynadığını unutmamak. Tartışılmakta olan en önemli politika seçeneklerinin hemen hepsinde, Peter Fox-Pennerʼın "düzenleyici dağ" adını verdiği bir ölçeklendirme gerekiyor. Gündemdeki hangi konuya bakarsanız, düzenlemenin hayati rolünü görüyorsunuz: karbon tutma ve saklama, nükleer enerji, elektrikli taşıtlar, güneş enerjisi ve dağıtılmış üretim, bunlardan sadece bazıları.

Buradaki mesaj şu: İyi regülasyon, akıllı bir enerji politikasının anahtarıdır; ve iyi regülasyon hükümetin, tüketicilerin ve sektörün çıkarlarını gerektiği gibi dengeler. Bütün paydaşların bunu akılda tutarak düzenleme dengesini muhafaza etmek ve enerji alanındaki ortak hedeflerimize ulaşmak için beraberce çalışması gerekmektedir.

 BROOKINGS
Bu içeriğin telif hakkı Brookings Institutionʼa aittir. Brookings Institution, Global İlişkiler Forumuʼna (GIF) bu içeriği tercüme etme ve GIF internet sitesinde yayınlama hakkını vermiştir. Brookings Institution ve GIF bağlı kurumlar değildir. Brookings Institution GIF sitesinde yayınlanan içerikten sorumlu değildir, ifade edilen fikirler ile ilgili bir pozisyon aldığı sonucu çıkarılamaz. Aynı şekilde, GIF Brookings Institutionʼın sitesindeki içerikten sorumlu değildir, Brookings sitesinde ifade edilen fikirler ile ilgili bir pozisyon aldığı sonucu çıkarılamaz.
X