Düşündürenler
GİF İcra Komitesi Başkanı Sayın Büyükelçi (E) Selim Yenel’in “Avrupa Kurumlarındaki Değişim ve Türkiye – AB İlişkilerine Olası Yansıması” Başlıklı Bilgi Notu

Düşündürenler

GİF İcra Komitesi Başkanı Sayın Büyükelçi (E) Selim Yenel’in “Avrupa Kurumlarındaki Değişim ve Türkiye – AB İlişkilerine Olası Yansıması” Başlıklı Bilgi Notu

Sayın Büyükelçi (E) Selim Yenel tarafından kaleme alınan bilgi notu, Avrupa Birliği içindeki yönetim değişikliği sonrası yeni gelen yönetimin tanıtıldığı, GİF ekibi tarafından hazırlanan bir ek de içermektedir.

Avrupa Birliği kurumları kapsamında gerçekleşen yönetici değişiklikleri ve bu değişikliğin Türkiye - AB ilişkilerine olan muhtemel etkilerine istinaden, GİF İcra Komitesi Başkanı Sayın Büyükelçi (E) Selim Yenel tarafından kaleme alınan bilgi notunu görüntülemek için lütfen tıklayınız.