GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

GiF Grupları

 

GİF Young Fellows Programı 2024 Dönemi Dördüncü Toplantı

GİF Young Fellows Programı
2024 Dönemi
Dördüncü Toplantı
19 Mayıs 2024

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisans eğitimlerini sürdüren öğrencileri, uluslararası ilişkiler ve küresel konuları özgürce, akla dayalı ve yapıcı bir üslupla tartışabilecekleri bir platformda buluşturmak amacıyla tasarlanmış olan GİF Young Fellows Programı’nın 2024 döneminin dördüncü toplantısı, 19 Mayıs 2024 tarihinde GİF ofisinde gerçekleşti.

“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Amaçlar” başlıklı ilk tartışma oturumunda, UNDP İletişim Birim Yöneticisi Dr. Faik Uyanık, UNDP’nin güncel verilerinden hareketle küresel gündemi ve Türkiye’nin durumuna yönelik kapsamlı bir sunum yaptı. UNDP’nin 2023-2024 İnsani Gelişme Raporu’nun verilerinin de aktarıldığı bu oturumda, öğrenciler ortak zorlukları aşmak için iş birliği yolları geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Günün ikinci oturumunda, GİF Young Scholars Programı mezunlarından ve şu anda MiReKoç’ta doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Müge Dalkıran ile birlikte ‘hareket özgürlüğü’ kavramı üzerinden göçün tarihsel evrimi ele alındı. Göçe neden olan etmenlerin göz önünde bulundurulduğu bu oturumda, farklı ülkelerin farklı zamanlarda yaşadıkları göç tecrübelerinden hareketle sosyolojik, ekonomik ve siyasi perspektiflerden kapsamlı bir tartışma gerçekleştirildi. Göçün insan hakları perspektifinin de ele alındığı tartışmalarda, devletlerin yerine getirmesi gereken sorumluluklar ve uygulamaya konulması gereken düzenlemeler üzerine düşünüldü.

X