GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

GiF Grupları

 

GİF Genç Akademisyenler Programı 2019 Dönemi İlk Aşama Toplantısı

GİF Genç Akademisyenler Programı
2019 Dönemi İlk Aşama Toplantısı
6-8 Mart, 2019

Genç Akademisyenler Programı, güçlü bir akademik geçmişe ve kuramsal altyapıya sahip olan ve hem Türkiye’deki hem de dünyadaki uzun vadeli politika geliştirme süreçlerine katkı yapmak isteyen genç akademisyenleri, GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla oluşturulmuştur.

Genç Akademisyenler Programı’nın somut hedefi, her katılımcının bir politika veya analiz makalesi yazması ve bu metinlerin “Politika Makaleleri Serisi” veya “Analiz Makaleleri Serisi” kapsamında yayımlanmasıdır. Her iki seride de tercih edilen konunun derinlemesine incelenmesi amaçlanırken, politika makaleleri serisi kapsamında yayımlanan makalelerin aynı zamanda uygulanabilir politika önerileri geliştirmesi de beklenmektedir.

Yayımlanan makalelerin GİF’in özenli ve yapıcı politika düşünme kültürüne uzun vadede katkı sağlayacak nitelikte olması, programın dayandığı temel esaslardan biridir.

Genç Akademisyenler Programı 2019 yılı grubunun ilk aşama toplantısı, 6-8 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantı kapsamında katılımcılar, hazırlayacakları makaleleri genel hatlarıyla açıklayan sunumlar gerçekleştirmiş ve takip eden tartışmada diğer katılımcıların yorum ve önerilerinden faydalanma imkanı bulmuşlardır. Katılımcılara, makalelerini bu öneriler doğrultusunda geliştirmeleri için üç aylık bir süreç tanınmıştır. Bu sürecin akabinde gerçekleşecek ikinci aşama toplantılarında makaleler, katılımcıların uzmanlaştığı konularda bilgi ve deneyim sahibi en az üç GİF üyesinden oluşan değerlendirme komisyonlarına sunulacaktır.

Genç Akademisyenler Programı’nın 2019 yılı kitapçığına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Programa seçilen akademisyenlerin ve hazırlayacakları makalelerinin başlıklarının yer aldığı liste aşağıdaki gibidir:

Cevat Giray Aksoy – Principal Economist, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD); Ph.D in Economics, Royal Holloway College, University of London
&
Orkun Saka – Postdoctoral Ressearch Fellow, London School of Economics; Ph.D in Finance, Cass Business School, University of London
“Do financial crises have an effect on social trust?”

Ari Heistein – Senior Analyst, the Institute for National Security Studies (INSS)
“How the Arab Spring changed great power relations”

Choon Hwee Koh – Ph.D Candidate in History, Yale University
“Applied History: Fighting Islamaphobia and Teaching Media Literacy through History Lessons in Singapore”

Klaus Kotzé – Ph.D in Rhetoric Studies, University of Cape Town
“New forms of extra-Western multilateralism: Possible scenarios for BRICS Plus”

Angélique Palle – Research Fellow, L’Institut de recherce stratégiue de l’École militarie (IRSEM); Ph.D in Geography, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne
“The integration of the Turkish grid into the European power network, and its impact and implications for Turkey and the European power network”

Cem Tecimer – Ph.D Candidate in Law, Harvard Law School
“Constitutional Law as the Law of Constitutional Interpretive Communities”

Asaf Tzachor – Ph.D Candidate in Science and Technology Policy, University College London
“You Harvest What You Sow: Dependencies, Famine and other Catastrophic Risks of the Global Food System, and a Mitigation Strategy”

Aslı Unan – Ph.D Candidate in Political Economy, King’s College London
“The political economy of reform reversals”

Claire Yorke – Kissinger Postdoctoral Fellow, International Security Studies and the Jackson Institute for Global Affairs at Yale University; Ph.D in International Relations, King’s College London
“How empathy in international relations can help policy-makers better engage with the public and navigate contemporary challenges”

X