GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X

Etkinlikler

 

GİF – Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS) “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin Ekonomik Geleceği Projesi”

GİF – Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS)
“Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin Ekonomik Geleceği Projesi”
14 Ocak 2015, New York

 

Global İlişkiler Forumu ve Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), 14 Ocak 2015 tarihinde New York Metropolitan Club’da “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin Ekonomik Geleceği Projesi’nin açılış toplantısını düzenledi. Toplantıda GİF üyeleri, ABD’nin politika yapıcıları ve iş dünyası liderleriyle bir araya gelerek ABD ve Türkiye arasında başlatılacak bir kamu-özel sektör işbirliğinin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde sürdürülebilir kalkınma ile siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayacak ekonomik dönüşümlere ne şekilde katkıda bulunabileceğine dair fikir alışverişinde bulundular.


SAIS Dekanı Prof. Vali Nasr ve GİF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Memduh Karakullukçu tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmaları, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin iktisadi sorunlarının ele alınmasında ABD-Türkiye ve kamu-özel sektör işbirliği eksenlerinin önemi üzerinde durdu. Ardından, GİF üyesi, Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muhtar Kent, bölgedeki genç işsizliğini gidermeye yönelik olası ve mevcut girişimlerden bahsederek başta “Partners for a New Beginning” olmak üzere başarılı uygulama örneklerine değindi.

Toplantının “Stratejik Bir Bölgesel Problem Olarak Ekonomik ve Siyasi İstikrarsızlık” başlıklı ilk oturumu, Prof. Dr. Nasr moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu interaktif oturumda katılımcılar, aşağıdaki sorular üzerinde fikir alışverişinde bulundular:

  • Bölgede ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasının önündeki en önemli engeller nelerdir?
  • ABD, Avrupa ve Türkiye’deki politika yapıcılar, bölgedeki ekonomik ve siyasi istikrarı küresel bir stratejik hedef olarak görmekte midirler?
  • Bölgede gerçekleşmekte olan siyasi ve ekonomik dönüşümlere yönelik en ideal bölgesel çözüm nedir?

Toplantının “Ekonomik Entegrasyonu Tasarlamak ve Yönetmek” başlıklı ikinci oturumunun moderatörlüğünü ise Sayın Karakullukçu yaptı. Tartışma, aşağıdaki sorular üzerine yoğunlaştı:

  • Özel sektör, bölgenin ekonomik entegrasyonunda nasıl belirleyici bir rol oynayabilir?
  • Uluslararası kuruluşlar, küresel iş dünyasının bölgeye çekilmesinde nasıl bir rol oynayabilir?
  • Bölgeden dışarıya göçler, ekonomik ve siyasi istikrarı gözetecek şekilde nasıl yönetilebilir?
  • Türkiye, bölgedeki ekonomik ve siyasi dönüşümlerin kolaylaştırılmasında nasıl bir rol oynayabilir?
  • ABD ve Türkiye, bölgede istikrarın sağlanması için nasıl bir işbirliği yapabilir?

Toplantı, Sayın Karakullukçu ve Prof. Nasr’ın kapanış konuşmalarının ardından sona erdi.

Toplantının katılımcı listesi için lütfen tıklayınız.

X