GiF Grupları
GİF Genç Akademisyenler Programı

GİF Genç Akademisyenler Programı

GİF Genç Akademisyenler Programı, doktora eğitimine devam etmekte olan veya doktorasını son 3 sene içerisinde tamamlamış genç akademisyenler için tasarlanmıştır.

Genç Akademisyenler Programı, güçlü bir akademik geçmişe ve kuramsal altyapıya sahip olan ve hem Türkiye’deki hem de dünyadaki uzun vadeli politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak isteyen genç akademisyenleri, GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla oluşturulmuştur.

Bu programımızı GİF’in gençlere yönelik diğer çalışmalarından ayıran en önemli özellik, programın bir makale yazma ve yayımlama süreci üzerine kurgulanmış olmasıdır. Bu program kapsamında GİF, ilk defa, dernek üyesi olmayan uzmanlar tarafından hazırlanan makaleleri yayımlamaya başlamıştır. Yayımlanan makalelerin, GİF’in özenli ve yapıcı politika düşünme kültürüne uzun vadede katkı sağlayacak nitelikte olması, programın dayandığı temel esaslardan biridir.

Genç Akademisyenler Programı’nın somut hedefi, her katılımcının bir politika veya analiz makalesi yazması ve bu metinlerin "Politika Makaleleri Serisi" veya "Analiz Makaleleri Serisi" kapsamında yayımlanmasıdır. Her iki seri de, tercih edilen konunun derinlemesine incelenmesini amaçlarken, politika makaleleri serisi kapsamında yayımlanan makalelerin aynı zamanda uygulanabilir politika önerileri geliştirmesi de beklenmektedir.

GİF Genç Akademisyenler Programı iki toplantıdan oluşmaktadır.

1.Toplantı: Bu toplantıda, katılımcılar, makale yazacakları konular hakkında aralarında istişarede bulunmaktadırlar. Bu fikir alışverişi sayesinde katılımcılar, öne sürdükleri tezleri netleştirme ve zenginleştirme fırsatına sahip olacaklardır.

2.Toplantı: Programın ikinci toplantısı, makalelerin nihai şeklini almasında GİF Değerlendirme Komisyonu üyelerinin öneri ve uyarılarından faydalanılan aşamadır. Bu etapta, her katılımcı için bir komisyon toplanır. Bu komisyonlarda, makalenin incelendiği konuda bilgi ve tecrübe sahibi olan en az üç GİF Değerlendirme Komisyonu üyesi yer almaktadır. Katılımcıların makalelerini sunmalarının ardından komisyon üyeleri, tecrübe ve sağduyuları ile yayının nihai haline ulaşması için yol gösterici rol üstlenirler.

GİF Genç Akademisyenler Programı kapsamında yayımlanmış makalelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayınız.

GİF’in İlgi Alanındaki Konu Başlıkları

 Özenli ve yapıcı düşünme kültürüne katkı sağlayacak her konu başlığı GİF’in ilgi alanına girmektedir. GİF Genç Akademisyenler Programı, her alandan genç akademisyene açıktır.

Başvuru Detayları

• Genç Akademisyenler Programı yeni başvuru dönemleri için lütfen web sitemizi takip ediniz.

• Başvuru belgelerinin yacapplication@gif.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir:
o Özgeçmiş
o Adayın makale yayımlamak istediği konuyu özetleyen, bu konuyu neden incelemek istediğini ve küresel gündemde bu konunun hangi çerçevede önem arz ettiğini içeren bir ön yazı (İngilizce ve/veya Türkçe)
o Başvuru formu.

• Başvurusu kabul edilmeyen adaylar, yeni bir başvuru ile programa diledikleri zaman tekrar başvurabilme hakkına sahiptirler.

• Türkiye’de yapılacak toplantıların tarihlerinin belirlenmesinde, yurtdışında ikamet eden katılımcılara esneklik sağlanacak ve toplantıların, Türkiye’de bulunacakları tarihlere denk getirilmesi yönünde özen gösterilecektir.

• Programa kabul edilen adayların seyahat ve konaklama masrafları GİF tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca makalesi yayımlanan akademisyenlere honorarium ödemesi de yapılmaktadır.