GiF Grupları
GİF Genç Profesyoneller Programı

GİF Genç Profesyoneller Programı

GİF Genç Profesyoneller Programı, en az 4 yıl iş tecrübesi olan ve 38 yaşını aşmamış katılımcılara yöneliktir. Program, düşünmeyi, düşüncelerini tevazu ile paylaşmayı ve diğer düşünceleri merakla değerlendirmeyi içselleştirmiş bireyleri bir araya getirmektedir.
GİF Genç Profesyoneller Programı, Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek iradeye, formasyona ve tecrübeye sahip genç profesyonellere yönelik bir programdır. Program, düşünmeyi, düşüncelerini tevazu ile paylaşmayı ve diğer düşünceleri merakla değerlendirmeyi içselleştirmiş bireyleri bir araya getirmektedir.  

Programın Genel Çerçevesi

Program katılımcılarının farklı formasyonlara sahip olmaları ve farklı kariyer çizgilerinde ilerlemeleri grubun çeşitliliği için önemli bir unsurdur. Program en az 4 yıl iş tecrübesi olan ve 38 yaşını aşmamış katılımcılara yöneliktir. Her dönem, programın üyesi olmasını arzu ettiğimiz fakat 4 senelik iş tecrübesi şartını sağlamayan en fazla 2 katılımcı da programda yer alabilir. Geçmiş dönem katılımcıları için lütfen tıklayınız.

Yapılacak toplantı sayısı her dönem için kabul edilen aday sayısına göre değişiklik göstermekle birlikte, program en az 4 toplantıdan oluşacaktır. Tam gün sürecek bu toplantıların Cumartesi gününe denk gelecek şekilde yaklaşık 3 aylık aralıklarla gerçekleşmesi planlanmaktadır. Toplantılar, katılımcıların aşağıda belirtilen temalar arasından seçtikleri bir konu hakkında sunum yapacağı ve grup ile birlikte sorgulayacağı bir yapıda kurgulanmıştır.

2018-2019 dönemi için belirlenen ana temamız “Teknoloji”dir. Her tam günlük toplantının teknoloji konusunun bir boyutu hakkında olması planlanmaktadır. Katılımcıların tercihleri doğrultusunda  bu temalardan bazıları birden fazla toplantı çerçevesinde tartışılabilir. 2018-2019 döneminde gerçekleşecek toplantılar için belirlenen temalar şu şekildedir:

• “Technology & Values” (Teknoloji ve Değerler)
• “Technology & Security” (Teknoloji ve Güvenlik)
• “Technology & Human” (Teknoloji ve İnsan)
• “Technology & Socioeconomic Order” (Teknoloji ve Sosyoekonomik Düzen)

Toplantılarda sunum yapacak katılımcılardan, ilgili tema kapsamında seçilen kitapları okumaları ve diğer katılımcılara yapacakları sunumlarda bu kitaplardan faydalanmaları beklenmektedir.

Programı başarıyla tamamlayanlar GİF Gruplarının üyesi olarak, çeşitli GİF faaliyetlerine ve çalışmalarına dahil olma imkânına sahip olacaklardır.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayınız.

Başvuru Süreci

Başvuru belgelerinin aşağıda listelenen ekli belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar yprbasvuru@gif.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tüm belgeler İngilizce veya Türkçe gönderilebilir.

• Özgeçmiş
• Adayın yukarıda belirtilen konulardan hangisiyle, neden ilgilendiğine dair bir ön yazı (en fazla 500 kelime)
• Adayın neden bu programa katılmak istediğini ve programdan beklentilerini içeren bir niyet mektubu (en fazla 500 kelime)
• Bir adet referans mektubu (tavsiye edilir, ancak zorunlu değildir)

Seçim Süreci

GİF Genç Profesyoneller Programı’na katılım, bireysel başvuru veya GİF’in kurumsal üyelerinin aday göstermesi ile mümkündür.

Bireysel Başvuru

Programa ilgi duyan adaylar, özel sektörde, bir kamu kurumunda veya bir sivil toplum kuruluşunda en az 4 sene çalışmış ve 38 yaşın altında olmaları koşuluyla, belirtilen başvuru sürecini tamamlayarak programa başvuru yapabilirler. Her dönem, en fazla 2 aday 4 senelik iş tecrübesi şartından muaf tutulacaktır.

Kurumsal Başvuru

Kurumsal başvuru yöntemi sadece GİF kurumsal üyelerine açıktır ve aday gösterme esasına dayanmaktadır. Kurumsal üyelerimiz tarafından aday gösterilenler, kurumsal üyelere ayrılan kontenjan kapsamında değerlendirileceklerdir. Bireysel adaylar için belirtilen katılım koşulları, kurumsal adaylar için de geçerlidir.

Kurumsal üyemiz olan bir şirkette çalışan, fakat söz konusu şirket tarafından önerilmeyen profesyoneller bağımsız olarak bireysel başvuru yapabilirler.

Başvuru Takvimi ve Detayları

2018-2019 dönemi için başvuru alımlarımız tamamlanmıştır.

Başvuru tarihleri için sitemizi takip edebilirsiniz.

Kabul edilen adaylara program içeriğine ve seminer tarihlerine dair detaylı bir takvim daha sonra bildirilecektir.

Kabul edilmeyen adaylar, programa bir dahaki sene tekrar başvurabilirler.