GiF Grupları
GİF Genç Profesyoneller Programı
Geçmiş Etkinlikler
GİF Genç Profesyoneller Programı 2016-2017 Dönemi İkinci Toplantı

GiF Grupları

GİF Genç Profesyoneller Programı
2016-2017 Dönemi
İkinci Toplantı

  

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek irade, formasyon ve tecrübeye sahip genç profesyonelleri GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla tasarlanan GİF Genç Profesyoneller Programı’nın 2016-2017 Dönemi ikinci toplantısı, 11 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Teması “teknoloji” olarak belirlenen toplantının bu oturumu gerçekleştirilen üç sunum çevresinde şekillendi. Bunlardan ilki, öngörülebilir gelecekte teknolojideki hızlı gelişmeye bağlı olarak birçok meslekte insana olan ihtiyacı ortadan kaldırması beklenen yapay zeka ve robotlar oldu. Bu başlık kapsamında, bazı mesleklerin robotlara devir edilmesinin yarattığı istihdam kaybının gelir dağılımı üzerindeki olumsuz etkilerinin ne gibi politikalarla bertaraf edilebileceği üzerinde duruldu. Toplantıda ikinci olarak, gelişen teknolojilerin üretim coğrafyasını nasıl şekillendirebileceği tartışıldı. Programın son bölümünde, hızla dijitalleşen dünyada, özellikle teknoloji ve finans sektörleri tarafından geliştirilen ve bazı durumlarda devlet kurumları tarafından da kullanılan algoritmaların, bireyin haklarını erozyona uğratma ihtimali değerlendirildi.

2016-2017 döneminin ikinci toplantısında yapılan sunumlara rehberlik etmesi amacıyla, sunum yapacak katılımcılar aşağıda belirtilen kitaplardan faydalandılar.

 

1.NEW JOBS/LOST JOBS (YENİ MESLEKLER/KAYIP İSTİHDAM)

Humans need not apply - Jerry Kaplan

The future of the professions - Richard Susskind

The rise of the robots - Martin Ford

 

2. NEW INDUSTRIES/GEOGRAPHY OF THE NEW ECONOMY (YENİ ENDÜSTRİLER/YENİ EKONOMİ COĞRAFYASI)

Industries of the future - Alec Ross

The fourth industral revolution - Klaus Schwab

Production in the innovation economy - ed Richard Locke and Rachel Wellhausen

 

3. ALGORITHMS AND THE SOCIETY (ALGORİTMALAR VE TOPLUM)

The master algorithm - Pedro Domingos

The intelligent web - Gautam Shroff

The black box society - Frank Pasquale