Basın
Global İlişkiler Forumu kuruldu

Basın

Global İlişkiler Forumu kuruldu

Milliyet Gazetesi
14.05.2009

Farklı alanların uzmanı 40 ünlünün oluşturduğu GIF, dünya liderleriyle tartışma platformu oluşturacak, politik analiz raporları üretecek.

Türkiye’nin farklı alanlarda yetiştirdiği, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmiş 40 akademisyen, büyükelçi, sanatçı, silahlı kuvvetler mensubu, siyasetçi, hukuk insanı, basın mensubu, iş insanı ve bürokrat, Global İlişkiler Forumu (GIF) adıyla bir dernek kurdu.

Derneğin kuruluşu dün Koç Müzesi’nde düzenlenen ve önde gelen gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin katıldığı bir toplantıyla açıklandı.

Derneğin dünyada hızla değişen dinamiklerin Türkiye’ye ve insanlığa azami fayda sağlamasına ve bu gelişmelerin oluşturacağı tehditlerin asgariye indirilmesine destek olmak amacıyla kurulduğu belirtildi.

İlk genel kurula kadar geçici olarak görev yapacak GIF Yönetim Kurulu, Rahmi M. Koç’un başkanlığında, Hanzade Doğan Boyner, Hasan Çolakoğlu, Metin Fadıllıoğlu, Memduh Karakullukçu, Sönmez Köksal, Gülsün Sağlamer ve Özdem Sanberk’ten oluşuyor.

GIF, dünyadaki değişimin gerektirdiği uluslararası inisiyatiflerin alınmasında Türkiye’nin etkin, saygın ve öncü uluslardan biri olmaya devam etmesi için gerekli bilgi, analiz, ulusal veya uluslararası tartışma platformlarını sağlamayı ve uluslararası temaslara katkıda bulunmayı amaçlıyor.

GIF ayrıca, yerel ve uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin, diğer ülkelerin ve uluslararası kurumların karşılıklı öncelik ve seçeneklerinin anlaşılmasına yardımcı olmayı ve derneğin amaçlarını paylaşan kurumlarla ortak çalışmalar yaparak Türkiye’nin ve insanlığın barış ve refahına hizmet etmeyi hedefliyor.

GIF’in öncelikli faaliyet alanları; uluslararası alanda araştırma, tartışma ve çalışmalar yürütmek, Türkiye’de ve dünyada toplum için önemli hizmetlerde bulunmuş liderleri davet ederek tartışma platformları yaratmak ve çalışma grupları oluşturarak, tespit ve politika analiz raporları üretmek olacak.