GiF Grupları
GİF Young Global Programı

GİF Young Global Programı

Young Global Programı, GİF’in üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Young Scholars programını başarıyla tamamlayan gençlerin ve onların aday gösterdiği, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitimini tamamlamış veya sürdürmekte olan yabancı ülke vatandaşı gençlerin arasından seçilen bir grubun katılımıyla gerçekleşmektedir.

2015 yılında hayata geçirilen GİF Young Global programı, gençleri insan hayatına ilişkin değerler, normlar, toplumsal yapılar ve bunların önümüzdeki 200 yılda nasıl bir değişime uğrayacağı üzerine düşündürmeyi ve ardından bu değişim sürecinde muhafaza edilmek istenen değer ve yapıların belirlenmesini hedeflemektedir.

Young Global Programı, GİF’in üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Young Scholars programını başarıyla tamamlayan gençlerin ve onların aday gösterdiği, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitimini tamamlamış veya sürdürmekte olan yabancı ülke vatandaşı gençlerin arasından seçilen bir grubun katılımıyla gerçekleşmektedir.

Karşılıklı bağımlılık ilkesinin hakim olduğu küresel düzende problemler tüm dünya için ortak olsa da, bunların çözümüne ilişkin ortak bir anlayış ve yöntemin eksik olduğu görüşüyle tasarlanan program, bu dengesizliği çözmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple Young Global programı, günümüzün sorunlarına yönelik kısa vadeli çözüm önerileri sunmaktansa, insanlığı oluşturan temel yapıtaşlarını sistematik tartışmalar ışığında belirlemeyi ve bireylerin güvenli, verimli ve mutlu yaşamlar sürebilmeleri için bu temel yapıtaşlarından hangilerinin elzem olduğunu saptamayı amaçlamaktadır. Bu sayede oluşturulacak ortak bir anlayış ve değerler bütünü, hem bugünün hem de geleceğin küresel sorunlarına yönelik çözüm arayışlarını kolaylaştıracaktır.

GİF Young Global Programı bu amaçlar doğrultusunda iki farklı aşamada yürütülecektir. Katılımcılar ilk aşamada önümüzdeki yüzyıllarda gerçekleşebilecek köklü değişimleri öngörmeye çalışacak ve çeşitli yönleriyle sistemli şekilde tartışacaklardır. Bu aşamada ikişer günlük 3-4 toplantı gerçekleştirilecek ve bu toplantılarda aile, savaş, suç, sanat, para, gizlilik, eğitim, mülkiyet, hukuk gibi temel toplumsal yapı ve kavramların uzun vadede ne yönde evrileceği konuşulacaktır. Her toplantıda farklı birkaç yapı ve kavram ele alınarak parçalarına ayrılacak (unbundle), önümüzdeki dönemde bu parçaların bazılarının ne şekilde eksilebileceği veya değişebileceği tartışılacaktır.

Programın ikinci aşaması, ilk aşamada oluşturulan bu gelecek tahayyülü üzerine inşa edilecektir. Öngörülen geleceğe ait norm, değer ve yapıların tartışılmasıyla Young Global, hızlı ve sürekli değişimin hakim olduğu bu çağda uzun vadeli politikalar geliştirme güçlüğünün üstesinden gelmeye çalışacaktır. İlk aşamadaki toplantılardan daha fazla katılımcıyla gerçekleşecek bu buluşmanın sonunda gençler, öngörülen ve öngörülemeyen değişimlere rağmen sürekli ve kalıcı olmasını gerekli buldukları değerler, normlar ve toplumsal yapılar üzerine temel esaslara indirgenmiş net bir metinde mutabık kalacaklardır. Oluşturulacak metnin hızlı küresel değişimlere rağmen geçerliliğini koruması, bu sayede insanlığın temel problemlerine çözüm getirecek değer ve yapıların oluşmasına katkıda bulunması amaçlanacaktır.

Programın ilk “unbundling” toplantısı 17-19 Nisan 2015 tarihlerinde bazı GİF Young Scholars Programı mezunları ile dünyanın önde gelen üniversitelerinde okumuş/okumakta olan gençlerden oluşan bir katılımcı grubuyla Massachusetts, ABD’deki MIT Endicott House’ta gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda önceden belirlenen dört yapı/olgu (savaş, şehir, para ve suç) 200 yıllık dönüşüm perspektifinde incelenerek derinlemesine tartışılmıştır. Toplantı süresince katılımcılar, bu dört olguyu parçalarına ayırıp (unbundling) parçaların değişmesi ve/veya kaybolması ile oluşacak gelecekteki versiyonlarını hayal etmişlerdir.

Young Global Programı, Türkiye ve Avrupa’da gerçekleşecek “unbundling” toplantılarının ardından, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlere rağmen sürekli olması muhtemel ve gerekli olan unsurların yazıya geçirileceği “değerler ve yapılar” toplantısı ile sona erecektir.

Geçmiş etkinlikler için lütfen tıklayın.