Hakkımızda
YK Başkan Yardımcısının Mesajı

YK Başkan Yardımcısının Mesajı

02/2015

Kurumlar genç olduğunda, istikametlerinin geçmişin alışkanlıklarından ziyade geleceğin tahayyülü ile şekillenmesi kaçınılmaz oluyor. Öngörülmesi zor bir geleceğin rehberliğinde istikrarla yol almak için sorgulayıcı bir hayal gücü, keşfedilmemiş yollara dair yaratıcı ama temkinli bir tavır ve belirsizliklere rağmen yol alma kararlılığı gerekiyor. GİF, kurumsal gelişiminin bu aşamasından geçiyor.

Önümüzdeki yüzyılı hayal etmek ve kurumu bu yüzyılın gerekliliklerine hazırlamak kolay bir iş değil. GİF, hızlı bir biçimde bütünleşen küresel düzenin, ülkeler tarafından dengeli biçimde üstlenilmiş yetkiler, sorumluluklar, kazançlar ve fedakarlıklarla şekillenmesine katkıda bulunmak için yola çıktı. Ancak dünya, bu yolda giderken duraklamışa benziyor.

Arap dünyasında gençliğin haklara, özgürlüklere ve refaha duyduğu özlem, yerini bıkkın bir düzen ve güvenlik arayışına bıraktı. Transatlantik ittifak ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin yeniden dibe vurması bugünün düzenini ve yarınki düzene dair kuralların temelini sarstı. Küresel ticari büyüme durakladı; güvenlik kaygıları dolayısıyla siber-uzayın ülke sınırlarına göre bölünmesi savı giderek kabul görmeye başladı; ulusal para politikalarının olumsuz etkilerinin sınır ötesine taşması, sermaye hareketlerinde serbesti konusunun yeniden sorgulanmasına yol açtı. Düzensizlik endişesi ve korkusu; dinamik, özgür ve bütünleşen bir dünya vaadini gölgelemeye başlıyor. Bu geçici bir durum olabileceği gibi, önümüzdeki on yıllarda uluslararası ilişkilerin ve insanlığın izleyeceği yönü şekillendirecek yeni düzenin habercisi de olabilir.

GİF Çalışma Grupları, günümüzün bu büyük ölçekli yapısal sorunları ile ilgili kurumun sentez, öngörü ve önerileri için ana platformunu teşkil ediyor ve küresel kaygılarla ulusal öncelikleri dengelemeyi hedefliyor. Forum, 2013 yılında, bir yandan geleceği hayal edip irdelemeye çalıştığı, diğer yandan da küreselleşmenin direncini artırmanın yollarını aradığı Enerji Çalışma Grubu Raporu’nu yayımladı. Rapor, enerji piyasalarının küresel seviyede bütünleşmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, yapısal kırılmaların, dünyanın güvenli ve sürekli olduğunu varsaydığı yapıları alt üst edebilecek olumsuz etkileri konusunda da uyarılarda bulundu. Toplantılarına devam eden ulusal güvenlik ve küresel ticaret konularındaki çalışma grupları ise her iki alanda yoğunlaşan ulusal veya bölgesel eğilimlerin biçimlendirdiği entelektüel bir iklimde düşünce üretimlerini sürdürdü.

Dünyanın ulusal ve bölgesel hatlar boyunca ayrışma tehdidi altında olduğunu yalnızca tespit etmek veya bu konuda endişe ifade etmekle yetinmek, olumsuz ve temel bir dönüşüme zayıf bir tepki vermek anlamına gelir. Bu sebeple, GİF gibi kurumların, tüm dünyada ikili ve çoklu işbirliklerinin içeriğini ve ufkunu genişletmek, derinleştirmek ve zenginleştirmek gibi kritik bir rol oynamaları gerekiyor. Hatta bunun bir rolden ziyade, bizzat bu kurumların varoluş sebebi olduğu bile düşünülebilir. GİF, ABD’den Avrupa’ya, Rusya Federasyonu’ndan Hindistan’a dünyanın çeşitli yerlerinde, bu bakış açısına sahip benzer kurumlarla kapsamlı diyalog kanalları açmaya önemli bir çaba sarf etti, vakit ayırdı. Bu çabanın ilk adımları 2012-2013’te Rusya Federasyonu’nda Carnegie Moscow ve RIAC ile başlatılan çalışmalarla atıldı. Ukrayna’daki olumsuz gelişmelerin bu çalışmaları, ihtiyaç duyulan, zorlu ama nihayetinde tüm bu zahmetlere değer hale getireceğini biz de, ortaklarımız da, şüphesiz sürecin başında bilemezdik. Üst düzey diyaloglar ya da Track-II süreçleri barış ve huzur dönemlerinde kuşkusuz çok değerli girişimler; ancak, ne denli önemli oldukları daha ziyade kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Kuruluşundan itibaren küresel işbirliğine önem vermiş bir kurum olan GİF, dünyada ihtiyaç duyulan ilişkiler ağını muadil kurumlar ile kurup derinleştirecek kurumsal güveni ve beceriyi artık kazanmış durumda. Temennimiz, dünya genelinde işbirliğine dayalı bu yapıların oluşturduğu ağın, sürdürülebilir küresel barışa ve refaha dayanan bir düzenin yapı taşını oluşturması.

GİF, kendini geleceğe yönelik beklentilere uygun biçimde konumlandırma çabasının gereği olarak, yeniyi arama cesaretinin kaynağı olan genç dimağlara yönelik programlar oluşturmayı sürdürdü. Yeni başlatılan Genç Akademisyenler programı, dünyanın dört bir yanından, farklı disiplinlerde başarılı son sınıf doktora öğrencileri ile doktorasını yeni bitirmiş akademisyenlerden oluşan bir grubu birlikte düşünmek maksadıyla buluşturuyor. Bu programa katılan genç akademisyenler, küresel politika tartışmalarının alışılmış sınırlarını zorlamaya ve bunu yaparken birbirlerini de sorgulamaya teşvik ediliyor. Tüm dünyada, küresel sorunlar hakkında politikalar üreten bu tür dinamik gruplar oluşturmak, farklı toplumların küresel tehditlere karşı sorumlulukları ortaklaşa sahiplenmesi yönünde çok önemli bir adım. Bir diğer yeni program ise genç profesyonellere yönelik olarak geliştirildi. Genç Profesyoneller Programı, kurumun analitik politika düşünme disipliniyle, uygulamaya dönük tecrübeleri bir araya getirme tercih ve alışkanlığını yansıtıyor. GİF’in sürmekte olan Young Scholars programlarıyla birlikte bu yeni başlatılan girişimler; istekli, bilgili ve iyi yetişmiş genç bireylerin Forum’a katılmalarının yolunu açıyor.

Bireyler gibi kurumlar da çeşitli gelişim aşamalarından geçiyor. Gençken değişime açık oldukları için, yapılan seçimlerin uzun vadeli belirleyici etkileri oluyor. Bu nedenle kurucuların emekleri ve kuruma aşıladıkları değerler, ilk yılların çok ötesine geçen bir etkiye sahip. Kuruluşundan itibaren GİF’in Yönetim Kurulu, üyeleri ve çalışanları; zamanlarını, vizyonlarını ve bilgi birikimlerini kurumla paylaşma konusunda olağanüstü bir istek ve alicenaplık gösterdiler. GİF’in, on yıllar boyu bu özveriden istifade etmesini ve bu güçlü temelin üzerinde, ortak insanlık medeniyetine fikirleriyle, faaliyetleriyle, girişimleriyle katkı yapan, bir kurum olarak yükselmesini temenni ederim.

Memduh Karakullukçu
GİF Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı