GiF Grupları
GİF Genç Profesyoneller Programı
Geçmiş Etkinlikler
GİF Genç Profesyoneller Programı 2016-2017 Dönemi Üçüncü Toplantı

GiF Grupları

GİF Genç Profesyoneller Programı
2016-2017 Dönemi
Üçüncü Toplantı

 

Türkiye’nin ve dünyanın geleceğine katkı yapabilecek irade, formasyon ve tecrübeye sahip genç profesyonelleri GİF’in çalışmalarına ve faaliyetlerine dahil etmek amacıyla tasarlanan GİF Genç Profesyoneller Programı’nın 2016-2017 Dönemi üçüncü toplantısı, 15 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

“Teknoloji” ana temasının ele alındığı serinin bu toplantısı, üç sunum çevresinde şekillendi. Bunlardan ilki, inovasyonun teşvik edilebilmesi için ne tür devlet politikaları izlenebileceği konusunu inceledi. İkinci sunumda katılımcılar, “büyük veri” (big data) konusunun toplumsal ve bireysel yaşama nasıl katkı sağlayabileceğini tartışırken, bilgi mahremiyetine dair endişeleri ele aldılar. Son oturumda ise teknolojinin insanları pozitif değer üretmeye teşvik eden yanlarının nasıl güçlendirilebileceğine değinilirken, negatif yanlarının nasıl sınırlanabileceği de tartışıldı.

2016-2017 döneminin üçüncü toplantısında yapılan sunumlara rehberlik etmesi amacıyla, sunum yapmış olan katılımcılar aşağıda belirtilen kitaplardan faydalandılar.

 1. How To Organize the Economy to Prod Invention and Innovation

  Entrepreneurial State - Mariana Mazzucato
  Doing Capitalism in the Innovation Economy - William Janeway
  Cycles of Invention and Discovery - Narayanamurti and Odumosu
 2. Big Data, Euphoric Prospects, Rising Concerns

  Social Physics - Alex Pentland
  Who Owns the Future - Jaron Lanier
  Reality Mining - Nathan Eagle Kate Greene

 3. Digital Technology and the Evolution of Human Culture

  To Save Everything - Evgeny Morozov
  Cognitive Surplus - Clay Shirky
  You Are Not a Gadget - Jaron Lanier